Regiobijeenkomst Jeugdzorg een groot succes!

Op maandagavond 23 september organiseerden het gewest en de statenfractie Utrecht van de Partij van de Arbeid samen een regiobijeenkomst over de transitie Jeugdzorg. De avond werd een groot succes mede dankzij de grote opkomst van 36 deelnemers en hun gerichte bijdragen aan de discussies. U-2B Heard! was hier ook aanwezig met de ervaringsdeskundigheid als grote inbreng.

Om 20.00u was de aftrap in het provinciehuis. Peter Weijland (gewestbestuur) heette iedereen welkom waarna Pauline van Viegen (statenlid) kort haar visie op de transitie uiteenzette. Onder leiding van Piet Overduin verspreidden de deelnemers zich vervolgens over vijf discussietafels om over even zoveel onderwerpen van gedachten te wisselen:

(1) de stem van de cliënt,

(2) het geluid van de PvdA,

(3) transitie of transformatie?,

(4) rechtspositie, en

(5) de veranderende rol van de overheid.

Er werden drie rondes gehouden van 20 minuten elk zodat iedereen drie tafels kon bezoeken.

Aan de tafels zaten experts die discussie in goede banen leidden. Hetty Jobse (JIJ Utrecht), Loes Ypma (Tweede Kamer PvdA), Piet Overduin (Overduin&Co), Esther Lam (Keizerhof advocaten) en Rob Hundman (Parresia) gebruikten hun ervaring en expertise om alle geluiden aan bod te laten komen.

Er werd een vel papier op de tafels gelegd waarop de deelnemende mensen hun ideeën over de verschillende onderwerpen konden opschrijven en delen.

mindmap3