Scholentour JIJ-Utrecht

MBO afoortDinsdag 12 maart hadden een jongere en een stagiair van U-2B Heard! een scholentour van JIJ-Utrecht. In deze tour werd voorlichting gegeven over bureau jeugdzorg aan 3e jaars studenten van het MBO. Deze jongvolwassenen doen een opleiding om later de richting op te gaan van jeugdzorg en zij wilden graag horen van de ervaringsdeskundigen hoe de jeugdzorg nou werkelijk in elkaar zit en een aantal tips voor hun.

We kwamen rond een uur of 12 aan om eerst de middag voor te bespreken met de andere ervaringsdeskundigen. Toen de bel om 1 uur ging, stroomden de studenten langzaam binnen. Allereerst kregen ze van een hulpverlener in de jeugdzorg haar verhaal te horen, dit was erg inspirerend, zowel voor de studenten als voor de ervaringsdeskundigen. Toen dit gedeelte van de middag eenmaal klaar was, werden de studenten in groepjes van 6 verdeeld, met elk 1 ervaringsdeskundige in het midden. De studenten en de ervaringsdeskundige kwamen steeds meer in gesprek en de studenten stelden goede vragen. Zo werd er gevraagd hoe de werkwijze van jeugdzorg nu is en wat ze daar aan moeten veranderen wanneer zij eenmaal afgestudeerd zijn. Ook kwamen er zo nu en dan persoonlijke vragen tevoorschijn, zo werd er gevraagd hoe het komt dat je in de jeugdzorg terecht bent gekomen en hoe het uiteindelijk zo ver is gekomen dat je uit huis bent geplaatst. Na deze interessante gesprekken kwamen we aan het einde van de middag waar we tot slot een debat met zijn allen hielden, waarbij je van de ene kant naar de andere kant moest lopen wanneer je het ergens eens/oneens mee was. Hieruit zijn vele leuke discussie naar boven gekomen, waardoor er uiteindelijk een aantal jongeren werden overgehaald om toch naar de andere kant te lopen. Kortom een leuke en leerzaam dag voor iedereen!