Verslag vergadering wethouder Everhardt

Maandag 27 juni 2016 waren een aantal jongeren van U-2B Heard! op het Stadskantoor voor een vergadering met de wethouder Victor Everhardt.

U-2B Heard!: Juanita, Özgür, Saida, Bea en Ineke (Ineke is bestuurslid Don Bosco Spirit)
GU: Victor Everhardt, Jalil Mouchtari en Floris Fonville

We hadden een korte agenda opgesteld met de volgende punten om met hem te bespreken:

1. Het discriminatie spreekuur:
We hebben afgesproken dat U-2B Heard! hier voorlopig verder geen onderzoek in gaat verrichten wel gaan we ervoor zorgen dat er bij Back Up een dag plaats vindt. De exacte datum hierover komt nog. Dan komt Victor Everhardt daar zijn spreekuur houden. Daar kunnen jongeren hun verhaal doen over discriminatie op de arbeidsmarkt.
Ook is er een Jobhunter aan de slag voor de gemeente die al ongeveer 50 jongeren aan stage of werk heeft geholpen.
Verder wil U-2Bheard! Contact opnemen met Art. 1 om samen spelregels op te stellen voor gedragsregels. (Contact moet nog plaats vinden.)

2. De noodbedden voor jongeren:
Een beleidsmaker van Victor Everhardt gaat hierachter aan dat is Floris Fonville. Hij gaat uitzoeken waar er nog noodbedden zijn, hoe deze gebruikt worden, wat te kosten zijn. Ook gaat hij met Back-Up overleggen waar er noodbedden nodig zijn.

3. Schuldhulpverlening:
De schulddienstverlening gaat naar de Buurtteams toe, dit gaat gebeuren via de Mobiele Buurtteams. Ook hebben wij een nieuw budget aangevraagd om door te kunnen gaan met de schuldhulpverlening.

4. Cliëntenparticipatie Buurtteams Jeugd & Gezin:
We waren allemaal van mening dat het op scholen te hoogdrempelig is voor jongeren om naar een schoolmaatschappelijk werker te stappen. We willen graag naar ideeën gaan kijken hoe we dit kunnen verbeteren, in goed overleg met het buurtteam.