Utrecht start 1 mei experiment met minder regels in de bijstand

Utrecht start 1 mei met het experiment ‘Weten wat werkt’. Samen met de Universiteit Utrecht gaat de gemeente (gedrags)onderzoek doen naar de beste aanpak om mensen in de bijstand te ondersteunen en te prikkelen om te participeren en aan het werk te komen. Het college van B&W heeft ingestemd met het plan van aanpak voor dit vernieuwende experiment…

Lees het artikel verder op de website van Sociaalweb