Huurkorting: duurt iets langer

Eind vorig jaar kwam het bericht dat de Gemeente Utrecht per 2017 huurkorting zou invoeren voor U-Pas houders. Dat is wegens juridische en privacy redenen vertraagd.
Waarschijnlijk wordt het tot in het najaar uitgesteld.

De gemeente en woningcoöperaties zijn afspraken aan het maken over het geven van huurkorting aan huishoudens met een U-Pas en een dure huurwoning? De betrokken instanties vinden de regeling heel belangrijk omdat de betaalbaarheid van de huur voor een deel van de Utrechters heel erg verbetert.

De regeling in een notendop:

  • Alleen huishoudens met een huurcontract van vóór 1-1-2016 komen voor de regeling in aanmerking.
  • Huishoudens die een U-pas hebben én een netto huur boven de voor hen relevante aftoppingsgrens, krijgen een huurkorting tot op de aftoppingsgrens. Lage aftoppingsgrens: huur boven € 592,55. Deze grens geldt voor 1-persoonshuishoudens en voor 2-persoonshuishoudens tussen 23 en de AOW-gerechtigde leeftijd. Hoge aftoppingsgrens: huur boven € 635,05. Deze grens is van toepassing op huishoudens van 3 of meer personen. De grens geldt ook voor 2-persoonshuishoudens, als minstens 1 van de 2 ouder is dan de AOW-gerechtige leeftijd. En voor 2-persoonshuishoudens die vanwege een handicap in een aangepaste woning wonen.
  • De korting moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd. De korting staat en valt dus met het bezit van een geldige U-pas van het huishouden.
  • De regeling geldt voorlopig voor twee jaar. Na evaluatie wordt bezien of de regeling een structureel karakter krijgt.