Conferentie ‘Breng de basis op orde’

Stichting zwerfjongeren Nederland organiseerde de conferentie samen met het kansfonds. Ze wilde met gemeenten, landelijke overheden en maatschappelijke organisaties informeren en inspireren over wat er nodig is om dakloosheid bij jongeren te voorkomen.
Het vond plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Hare majesteit Koningin Maxima kwam hier ook even rondneuzen en wij ook natuurlijk. Maxima nam samen met Staatssecretaris Blokhuis van VWS het manifest ‘Breng de basis op orde’ in ontvangst.