Kamers met aandacht

Samen zorgen voor zelfstandigheid

Thuis wonen tot je op eigen benen kunt staan is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. In de regio Utrecht wonen tientallen jongeren tussen de 18 en 23 jaar (tijdelijk) in een instelling. Ze staan klaar om te vertrekken maar hebben onvoldoende vangnet, geld of praktische vaardigheden om helemaal zelfstandig te wonen.

Voor deze jongeren zoeken wij kamers met aandacht. Een plek waar zij met steun van hun omgeving en vertrouwde begeleider, verder zelfstandig kunnen worden. Ons werkgebied is gemeente Utrecht en regio Zuidoost Utrecht.

Wil jij een kamer met aandacht?

Ben jij tussen 18 en 23 jaar? Verlaat je binnenkort een instelling maar kun je nog wel wat hulp gebruiken? Dan is Kamers met Aandacht misschien wel wat voor jou! Hier kun je zien of jouw jeugdhulporganisatie aangesloten is bij Kamers met Aandacht.

Welke verhuurafspraken zijn er?

Als je gebruik maakt van een kamer met aandacht dan is het wel belangrijk dat jij je houdt aan de afspraken in het begeleidingscontract. Dit houdt in ieder geval in dat je een dagbesteding hebt, zelf de huur betaalt en begeleiding accepteert zo lang jouw begeleider en de verhuurder dit nodig vinden.

Je huurprijs is afhankelijk van de grootte van je kamer en ook overige verhuurafspraken kunnen per kamer verschillen. Zo mag je van sommige verhuurders geen huisdieren of is binnen roken niet toegestaan. Ook mag je geen verslaving hebben die je dagelijks functioneren belemmert.

De periode dat je de kamer mag huren varieert van 1 jaar tot 5 jaar. Door je meteen in te schrijven bij WoningNet en SSH, is de kans groter dat je na deze periode helemaal zelfstandig kunt wonen.

Aanmelden jongere

De begeleidende jeugdhulporganisatie kan jou hier aanmelden voor Kamers met Aandacht. Zodra er een passende kamer gevonden is, nemen wij contact met je op. Dit kan best even duren, want er is een groot tekort aan kamers.

Contact

info@kamersmetaandacht.nl

Werkwijze Kamers met aandacht
Open chat