ReGi

wij30Het ReGi-traject is voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet naar school gaan of geen (traject naar) werk hebben. Het ReGi-traject is een reïntegratietraject voor risicojongeren. Het bestaat uit een combinatie van dagbesteding, leren en werken. Je krijgt een vaste begeleider en jobcoach.

Er is een gevarieerd aanbod aan leer- en werkmogelijkheden die jongeren de mogelijkheid biedt om aan de slag te gaan bij bedrijven. Direct na de intake wordt de jongere geplaatst waar hij/zij meteen kan laten zien wat hij/zij kan en ook om beter te worden.

De jongere moet ingeschreven staan in de gemeente Utrecht en direct 24 uur per week of meer inzetbaar zijn.
Jongeren met een licht verstandelijke handicap en jongeren die nog maximaal twee maanden in detentie zitten en jongeren die geen Verklaring Omtrent Gedrag kunnen krijgen komen ook in aanmerking voor dit traject.

Duur:

-Voortraject duurt 4 weken (kansen, wensen en belemmeringen worden op een rijtje gezet)
-Bemiddelingstraject duurt maximaal 11 maanden. (beginnen met een opleiding of betaald werk of eventueel vrijwilligerswerk)
-Nazorg en jobcoaching duurt maximaal 6 maanden

Aanmelden:

Aanmelden Cliënt

Meer informatie: ReGi Website

Open chat