Samenwerken met anderen

Ben jij betrokken bij beleid of hulpverlening voor jongeren? Graag denken we met je mee hoe het beter kan.  Wij weten vanuit ervaring praktische oplossingen voor problemen te bedenken en projecten te verbeteren. Zo geven wij niet voor niets advies aan Gemeente Utrecht, de politiek, hulpverleningsorganisaties en diverse ministeries.

Wij gaan dus graag met jou in gesprek om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. We doen de verbetering van de positie van jongeren graag samen

 

Don Bosco Spirit onderscheidt zich door de actieve deelname van  kwetsbare jongeren uit Utrecht. Elk met een eigen achtergrond, maar met één doel: de situatie van kwetsbare jongeren verbeteren. Het jongerenplatform U-2 B heard! geldt als een landelijk voorbeeld op het gebied van jongerenparticipatie. 

1. Belangenbehartiging 

De vrijwilligers van platform U-2B heard! zijn getrainde ervaringsdeskundige jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een achtergrond in jeugdzorg, dak- en thuisloosheid of schulden. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan (zorg)instellingen, gemeente en landelijke overheid. Het streven is om jaarlijks 650 keer advies te geven.

Wij hebben de ruimte om in te springen op actualiteiten en waar nodig met actuele casuïstiek. Daarnaast verwachten we dat de volgende thema’s de komende tijd belangrijk: 

  • De gevolgen van de coronacris: welke problemen geeft de coronacris en wat zijn de mogelijke oplossingen? 
  • De 18-/18+ problematiek in de zorg: hoe geef je de overgang vanuit jeugdzorg naar meerderjarigheid vorm? 
  • Wonen: Wat zijn in de vastgelopen woningparkt creatieve oplossingen om jongeren in kwetsbare situaties te huisvesten? 

 Wij vinden het belangrijk dat onze ervaringsdeskundigen goed beslagen te ijs komen. Daarom bieden wij naast het weer (her)vinden van een dagritme en meedoen in de maatschappij ook (vraaggestuurde) trainingen aan.  De jongeren worden ondersteund volgens de preventief pedagogische aanpak van de Don Bosco methodiek.

2. Onafhankelijke cliëntondersteuning

Jongeren die vastlopen in de hulpverlening kunnen bij ons terecht voor onafhankelijke clientondersteuningen. Wij denken mee over oplossing en bemiddelen waar nodig.

3. Schuldhulpverlening

Onze ervaringsdeskundigen helpen jongeren met geldproblemen. Samen ordenen ze de administratie. Tijdens een aantal ontmoetingen openen ze samen de post, maken ze een overzicht van alle openstaande rekeningen, zetten ze de inkomsten en uitgaven op een rijtje én nemen ze contact op met schuldeisers. Als het nodig is, zoeken ze contact met een professional die de jongere hierna verder kan helpen met het aflossen van je schulden. 

In 2022 zal het aantal spreekuren ruim uitgebreid gaan worden.