Don Bosco U-2B Heard! is:

Een cliëntenplatform voor en door (kwetsbare) jongeren die in aanraking zijn gekomen met wooninstanties, jeugdzorg en andere instanties. Bijvoorbeeld doordat zij schulden hebben of problemen in de familiekring. We komen samen en doen onderzoek naar de huidige situatie en denken na over toekomstperspectieven en geven gevraagd en ongevraagd advies. We staan in contact met de gemeente en diverse instellingen. We durven actuele thema’s aan te snijden. De groep Don Bosco U-2B heard! onderscheidt zich door de actieve participatie van jongeren uit Utrecht. Allemaal met een verschillende achtergrond en wonend in verschillende wooninstellingen, maar met hetzelfde doel:

"Een stem en gezicht geven aan de doelgroep in de stad Utrecht"

Wat doen we

Don Bosco U2B heard! is een werkgroep vóór en dóór (kwetsbare) jongeren in Utrecht. Wij zijn er om jou te informeren en adviseren over alle zaken rondom woonvoorzieningen dagbesteding, actuele thema’s, problemen en alles wat je maar wilt weten. Wij hopen je met deze site en eindje op weg te helpen of loop een keer bij ons binnen. Ons adres staat onderaan deze website, op de contact pagina vind je een kaartje. We zijn aanwezig op maandag, dinsdag- en donderdagmiddag.

Criteria en regelgeving
Don Bosco U2B heard! is aangesloten bij Don Bosco jeugd- en jongerenwerk. Alle bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers, stagiaires bij de Don Bosco jeugd- en jongerenwerken zijn verplicht om zich aan het Protocol grensoverschrijdend gedrag en de Gedragscode van een Don Bosco werker te houden.

Het Preventief Pedagogisch Systeem

Kan iemand die leefde in de 19e eeuw ons nú inspireren in ons werk met jongeren? Is, in een tijd van verregaande individualisering, ontkerkelijking, materialisme en nieuwe (social) media zijn methode nog wel actueel? Het antwoord is een volmondig: ja! De methodiek van Don Bosco sluit perfect aan bij onze hedendaagse wetenschappelijke pedagogische inzichten en past in onze multiculturele en multireligieuze samenleving. In alle hoeken van de wereld wordt nog steeds gewerkt volgens het Preventief Pedagogisch Systeem.

Medewerkers

Linda

Coördinator

Jan06

Janne

Projectleider

Bestuur

Samantha van Os

Voorzitter

PraktijkenCo-248ShootsbyLaura

Anja Konijn