Don Bosco - U-2B Heard!

is een Utrechtse belangenbehartigingsorganisatie voor en door jongeren die dak- en  thuisloos zijn of dreigen te raken.  

Missie :

Don Bosco – U-2B Heard! streeft naar een gelijkwaardige  samenleving waarin wij jongeren met een kwetsbaarheid tot dak- of thuisloosheid zich gezien en gehoord laten  voelen. Wij geloven dat alle jongeren gelijke kansen verdienen én recht hebben op een dak boven hun hoofd.  

Visie: 

Wij willen dak- en thuisloosheid onder Utrechtse jongeren  voorkomen én de positie van dak- en thuisloze jongeren verbeteren. Dit doen wij door belangenbehartiging, het  helpen om beleid te veranderen, het bieden van hulp en begeleiding en door actieve participatie van onze jongeren.

"Een stem en gezicht geven aan de doelgroep in de stad Utrecht"

Bestuur

Wat doen we

Don Bosco – U-2B Heard! is een werkgroep vóór en dóór (kwetsbare) jongeren in Utrecht. Wij zijn er om jou te informeren en adviseren over alle zaken rondom woonvoorzieningen, dagbesteding, actuele thema’s , problemen en alles wat je maar wilt weten in deze situatie. Wij hopen je met deze site en eindje op weg te helpen of loop een keer bij ons binnen. Ons adres staat onderaan deze website, op de contact pagina vind je een kaartje. We zijn op kantoor aanwezig op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. 

Criteria en regelgeving
Don Bosco Utrecht! is aangesloten bij Don Bosco jeugd- en jongerenwerk. Alle bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers, stagiaires bij de Don Bosco jeugd- en jongerenwerken zijn verplicht om zich aan het Protocol grensoverschrijdend gedrag en de Gedragscode van een Don Bosco werker te houden.

Geschiedenis

Spirit geopend
Don Bosco Spirit is opgericht in 2004. Voorheen was Don Bosco Spirit gevestigd in het buurthuis “Spirit” aan de Abel Tasmanstraat. Daar komt de naam Don Bosco Spirit vandaan. In buurthuis Spirit organiseerde we iedere week inloop voor jongeren uit de buurt en verhuurden we de ruimte aan verschillende buurtinitiatieven.
Oprichting U-2B Heard!
In 2009 is het project U-2BHeard van start gegaan. Jongeren een stem geven was daarin de belangrijkste factor. Belangenbehartiging, het veranderen van beleid en samen met jongeren het systeem veranderen was het uitgangspunt. Dit project werd zo’n succes dat veel mensen onze stichting Don Bosco Spirit inmiddels kennen als U-2B Heard. Hierdoor zijn we bezig om de naam van de stichting te veranderen in Don Bosco – U-2B Heard.
Versterking ketensamenwerking
Check je geld!
Jouw schuld?!
PaJA!
Onderzoek grijs wonen voor wethouder Jeugd.
Onderzoek Gemeente Utrecht, dagbesteding jongeren
Noodfonds jongeren met problematische schulden
Start AWTJ Integrale aanpak Mbo studenten met psychische problemen
Meegedacht met start actieprogramma dak- en thuisloze jongeren Paul Blokhuis
Realisatie Actieplan huisvesting kwetsbare doelgroepen
Advisering op Corona Beleid inzake jongeren in een kwetsbare positie
Aangesloten bij jongerenpanel de Derde kamer
2004
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

DON BOSCO METHODIEK

Kan iemand die leefde in de 19e eeuw ons nú inspireren in ons werk met jongeren? Is, in een tijd van verregaande individualisering, ontkerkelijking, materialisme en nieuwe (social) media zijn methode nog wel actueel? Het antwoord is een volmondig: ja! De methodiek van Don Bosco sluit perfect aan bij onze hedendaagse wetenschappelijke pedagogische inzichten en past in onze multiculturele en multireligieuze samenleving. In alle hoeken van de wereld wordt nog steeds gewerkt volgens het Preventief Pedagogisch Systeem.

Don Bosco

Don Bosco was een priester die in de 19e eeuw in Italië leefde. Hij zag daar het leed van de straatjongeren en de jongens in de gevangenis en besloot om er werk van te maken. In de jaren dat hij leefde heeft hij een grote organisatie opgezet die zowel in Italië als daarbuiten werkt met jongeren die het moeilijk hebben. Na zijn dood in 1888 is deze organisatie nog meer gaan groeien en heeft zich uitgestrekt tot in elke uithoek van de wereld.

In Nederland en België zijn er verschillende locaties waar het werk van Don Bosco met veel passie wordt voortgezet. Onze moederorganisatie is Don Bosco Werken Nederland. Wil je hier meer over weten, check de website: www.donbosco.be.

Beleid

Onze hoofddoelstelling is dat wij werken aan een betere samenleving door Utrechtse jongeren zich gehoord en gezien laten voelen. Wij staan naast kwetsbare jongeren en geven hen een stem. Dit doen wij door op de bres te staan met en voor jongeren. Ook werken wij proactief mee aan het schrijven van (landelijk) beleid dat passend is bij de actuele situaties van jongeren in Utrecht die te maken hebben met schulden, dakloosheid of hulpverlening. Wij laten jongeren participeren in het bieden van hulp aan andere jongeren. Met al onze projecten worden wij ondersteund door subsidies van de Gemeente Utrecht, fondsen (Kansfonds, VWS, KF Heijn fonds etc.) en door donateurs.

Ons beloningsbeleid is conform CAO Sociaal Werk. Voor meer informatie over ons beloningsbeleid, onze baten en lasten en onze statuten klikt u hieronder.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen kun je zien wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan met en voor jongeren. Daar zijn we best een beetje trots op! We hebben keihard gewerkt en we hebben verandering gezien in zowel de levens van jongeren alsmede in het ontwikkelde beleid van de afgelopen jaren. Dit hebben wij natuurlijk niet alleen gedaan. Door de subsidies van de Gemeente Utrecht én gelden van fondsen is dit allemaal mogelijk gemaakt.