Wat doen we

Bij Don Bosco Spirit zetten jongeren zich in om de situatie van andere kwetsbare jongeren te verbeteren. Als je zelf in een lastige situatie hebt gezeten, weet je als geen ander hoe het anders kan.   Daarom geven wij (gevraagd en ongevraagd) advies aan overheden en instanties om het beleid en hulpverlening beter te maken.  Belangrijke thema’s hierbij zijn: Wonen,  dak & thuisloosheid, werk & inkomsten, schulddienstverlening, opleiding, de 18+/18- problematiek  in de zorg en de gevolgen van de coronacrisis.

Met onze ervaring en kennis helpen we ook andere jongeren. Zo doen bieden wij hulp bij schulden en onafhankelijke clientondersteuning. 

Wil je meer weten over wat we precies doen? Lees dan ons jaarverslag en jaarrekening. 

 

 

Criteria en regelgeving
Don Bosco Spirit is aangesloten bij Don Bosco jeugd- en jongerenwerk. Alle bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers, stagiaires bij de Don Bosco jeugd- en jongerenwerken zijn verplicht om zich aan het Protocol grensoverschrijdend gedrag en de Gedragscode van een Don Bosco werker te houden.

Don Bosco Spirit is instelling met een ANBI keurmerk.

Ons RSIN nummer is 8148.89.001

 

 

Het onbezoldigde bestuur wordt gevormd door:

Samantha van Os (voorzitter)

Anja Konijn (algemeen bestuurslid)

Hoofdpunten beleidsplan 2022:

Don Bosco Spirit onderscheidt zich door de actieve deelname van  kwetsbare jongeren uit Utrecht. Elk met een eigen achtergrond, maar met één doel: de situatie van kwetsbare jongeren verbeteren. Het jongerenplatform U-2 B heard! geldt als een landelijk voorbeeld op het gebied van jongerenparticipatie. 

1. Belangenbehartiging 

De vrijwilligers van platform U-2B heard! zijn getrainde ervaringsdeskundige jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een achtergrond in jeugdzorg, dak- en thuisloosheid of schulden. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan (zorg)instellingen, gemeente en landelijke overheid. Het streven is om jaarlijks 650 keer advies te geven.

Wij hebben de ruimte om in te springen op actualiteiten en waar nodig met actuele casuïstiek. Daarnaast verwachten we dat de volgende thema’s de komende tijd belangrijk: 

  • De gevolgen van de coronacris: welke problemen geeft de coronacris en wat zijn de mogelijke oplossingen? 
  • De 18-/18+ problematiek in de zorg: hoe geef je de overgang vanuit jeugdzorg naar meerderjarigheid vorm? 
  • Wonen: Wat zijn in de vastgelopen woningparkt creatieve oplossingen om jongeren in kwetsbare situaties te huisvesten? 

 Wij vinden het belangrijk dat onze ervaringsdeskundigen goed beslagen te ijs komen. Daarom bieden wij naast het weer (her)vinden van een dagritme en meedoen in de maatschappij ook (vraaggestuurde) trainingen aan.  De jongeren worden ondersteund volgens de preventief pedagogische aanpak van de Don Bosco methodiek.

2. Onafhankelijke cliëntondersteuning

Jongeren die vastlopen in de hulpverlening kunnen bij ons terecht voor onafhankelijke clientondersteuningen. Wij denken mee over oplossing en bemiddelen waar nodig.

3. Schuldhulpverlening

Onze ervaringsdeskundigen helpen jongeren met geldproblemen. Samen ordenen ze de administratie. Tijdens een aantal ontmoetingen openen ze samen de post, maken ze een overzicht van alle openstaande rekeningen, zetten ze de inkomsten en uitgaven op een rijtje én nemen ze contact op met schuldeisers. Als het nodig is, zoeken ze contact met een professional die de jongere hierna verder kan helpen met het aflossen van je schulden. 

In 2022 zal het aantal spreekuren ruim uitgebreid gaan worden.

onze methodiek

Kan iemand die leefde in de 19e eeuw ons nú inspireren in ons werk met jongeren? Is, in een tijd van verregaande individualisering, ontkerkelijking, materialisme en nieuwe (social) media zijn methode nog wel actueel? Het antwoord is een volmondig: ja! De methodiek van Don Bosco sluit perfect aan bij onze hedendaagse wetenschappelijke pedagogische inzichten en past in onze multiculturele en multireligieuze samenleving. In alle hoeken van de wereld wordt nog steeds gewerkt volgens het Preventief Pedagogisch Systeem.