Wat doen we

Don Bosco Spirit is een echte bottom-up organisatie, waar wij heel trots op zijn. Wij zijn een jongerenorganisatie voor en door jongeren. Bij Don Bosco Spirit zetten jongeren zich in  om de situatie van andere  jongeren in een kwetsbare positie te verbeteren. Wij werken volgens de Don Bosco methodiek en vinden het empoweren van jongeren erg belangrijk.

Vanuit Don Bosco Spirit hebben wij verschillende projecten. De projecten die wij momenteel hebben zijn:

  1. Jongerenplatform U-2B Heard!;
  2. Schuldhulpverlening;
  3. Jongerenpanel de Derde Kamer.

Wij geven – gevraagd en ongevraagd- advies aan Gemeente Utrecht, hulpverleningsorganisaties, diverse ministeries, de politiek en natuurlijk aan jongeren. Hiermee willen wij  beleid en de hulpverlening beter te maken.  Belangrijke thema’s volgens ons zijn: Wonen, dak & thuisloosheid, werk & inkomen, financiële problemen,, scholing, hulpverlening,18+/18- problematiek  in de zorg en de gevolgen van de Coronacrisis.

Met onze ervaring en kennis ondersteunen wij ook andere jongeren.

Wil je meer weten over wat we precies doen? Lees dan ons jaarverslag en jaarrekening.

Criteria en regelgeving
Don Bosco Spirit is aangesloten bij Don Bosco jeugd- en jongerenwerk. Alle bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers, stagiaires bij de Don Bosco jeugd- en jongerenwerkers zijn verplicht om zich aan het Protocol grensoverschrijdend gedrag en de Gedragscode van een Don Bosco werker te houden.

Don Bosco Spirit is instelling met een ANBI keurmerk.

Ons RSIN nummer is 8148.89.001

Het onbezoldigde bestuur wordt gevormd door:

Samantha van Os (voorzitter)

Anja Konijn (algemeen bestuurslid)

Hoofdpunten beleidsplan:

Don Bosco Spirit is voor en door jongeren.  Wij onderscheiden ons doordat jongeren met een kwetsbare achtergrond uit Utrecht zelf de touwtjes in handen nemen. Hoe verschillend wij ook zijn. Wij hebben samen 1 doel: de situatie van jongeren in een kwetsbare positie te verbeteren. Een van onze projecten het jongerenplatform U-2B Heard! geldt als een landelijk voorbeeld op het gebied van jongerenparticipatie.  In 2022 zal onder andere de nadruk liggen op de volgende terreinen:

  1. Belangenbehartiging

Het jongerenplatform U-2B Heard! zet zich hard in op het gebied van jongerenparticipatie. Jongeren geven gevraagd en ongevraagd advies aan (zorg)instellingen, gemeente Utrecht en landelijke overheid. Het streven is om jaarlijks minstens 650 keer advies te geven. Wij hebben de ruimte om in te springen op actualiteiten en waar nodig met actuele casuïstiek. Daarnaast vinden wij de volgende thema’s de komende tijd extra belangrijk: 

  • De gevolgen van de coronacrisis: Welke problemen geeft de coronacrisis en wat zijn de mogelijke oplossingen? Wij zien achterstanden op school en meer mentale problemen. Wij willen inzoomen op hoe we hiermee om moeten gaan;
  • 18-/18+ problematiek in de zorg: Hoe geef je de overgang vanuit jeugdzorg naar meerderjarigheid vorm? Dit gaat al jaren niet zoals wij dat wensen voor andere jongeren, daarom zetten wij ons hier graag extra op in;
  • Wonen: Wat zijn in de vastgelopen woningmarkt creatieve oplossingen om jongeren in kwetsbare situaties te huisvesten? Daarom zetten wij ons hier graag voor in. Wie kunnen immers beter adviezen geven dan jongeren die vanuit eigen ervaring weten wat jongeren nodig hebben, plus wat werkt wel en juist niet.

 Wij vinden het belangrijk dat wij goed beslagen ten ijs komen. Daarom bieden wij naast het weer (her)vinden van een dagritme en meedoen in de maatschappij ook  trainingen aan.  Wij jongeren ondersteunen elkaar en worden ondersteund volgens de preventief pedagogische aanpak van de Don Bosco methodiek.

 

  1. Onafhankelijke cliëntondersteuning

Jongeren die vastlopen in de hulpverlening kunnen bij ons terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij denken mee over oplossingen  en bemiddelen waar nodig.

 

  1. Schuldhulpverlening

Wij, jongeren, helpen jongeren met geldproblemen. Samen ordenen we de administratie. Tijdens een aantal ontmoetingen openen we samen de post, maken we een overzicht van alle openstaande rekeningen, zetten we de inkomsten en uitgaven op een rijtje én nemen we contact op met schuldeisers. Als het nodig is, zoeken we contact met een professional die de jongere hierna verder kan helpen met het aflossen van schulden. 

In 2022 zal het aantal spreekuren  uitgebreid gaan worden.

onze werkwijze

Don Bosco Spirit is een jongerenorganisatie. En dan bedoelen we niet voor jongeren, maar ook dóór jongeren. Jongeren  zijn de experts en weten als geen ander hoe de situatie van andere jongeren verbeterd kan worden.  Ook is het heel fijn voor jongeren om hulp te krijgen van andere jongeren. Dat maakt de stap naar hulpverlening veel kleiner.  Omdat jongeren zo belangrijk zijn, werken wij bottom up.   

Verder werken wij volgens de Don Bosco Methodiek. De medewerkers staan naast de jongeren en leren samen.  Wij geven iedereen de vrijheid om zichzelf te ontwikkelen, verantwoordelijk met deze vrijheid om te gaan en werken samen als een familie. Ook worden jongeren aangemoedigd om na te gaan wat voor hen belangrijk is in het leven.