Coalitie Samen Thuis

Met dit project vormen wij met andere belangenbehartigers een coalitie om samen meer verandering teweeg te brengen op het gebied van dakloosheid, schulden en jeugdzorg. Ook hier speelt de participatie van jongeren met ervaringskennis een grote rol. Voor onze jongeren een prachtige kans om landelijk het verschil te maken.