Schuldhulp

Met dit project worden jongeren met schulden bereikt die anders niet of moeilijk bereikt worden. Door te kiezen voor de inzet van ervaringsdeskundige jongeren verlagen wij de drempel aanzienlijk om hulp te vragen. Daarnaast vervullen wij een brugfunctie tussen de hulpverlening en de cliënten.