U-2B Heard

Dit project kenmerkt zich door actieve participatie van kwetsbare jongeren (16 – 27 jaar) uit Utrecht. Onze jongeren hebben ervaring met jeugdzorg, schulden of dakloosheid en komen wekelijks samen. We doen samen onderzoek en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en organisaties.  Beleid wordt hierdoor verandert en de jongeren gaan actief participeren in de maatschappij.