U-2B Heard! is:

Een cliëntenplatform voor en door (kwetsbare) jongeren die in aanraking zijn gekomen met wooninstanties, jeugdzorg en andere instanties, door bijv. het hebben van schulden of problemen in de familiekring. We komen samen en doen onderzoek naar de huidige situatie en denken na over toekomstperspectieven en geven gevraagd en ongevraagd advies. We staan in contact met de gemeente en diverse instellingen. We durven actuele thema’s aan te snijden. De groep U-2B Heard! onderscheidt zich door de actieve participatie van jongeren uit Utrecht, allen afkomstig uit verschillende wooninstellingen en achtergronden maar met een doel:

‘een stem en gezicht geven aan de doelgroep in de stad Utrecht’

 

Wat doet U-2B Heard!:

U-2B Heard! is een werkgroep vóór en dóór (kwetsbare) jongeren in Utrecht. Wij zijn er om jou te informeren en adviseren over alle zaken rondom woonvoorzieningen, dagbestedingen, actuele thema’s , problemen en alles wat je maar wilt weten in deze situatie. Wij hopen je met deze site en eindje op weg te helpen of loop een keer bij ons binnen. Ons adres staat onderaan deze website, op de contact pagina vind je een kaartje. We zijn variërend aanwezig op dinsdag- en woensdagmiddag en we zijn altijd aanwezig op donderdagmiddag.

Criteria en regelgeving
U-2B Heard! is aangesloten bij Don Bosco jeugd- en jongerenwerk. Alle bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers, stagiaires bij de Don Bosco jeugd- en jongerenwerken zijn verplicht om zich aan het Protocol grensoverschrijdend gedrag en de Gedragscode van een Don Bosco werker te houden.

Download onze flyer voor beknopte informatie of het boekje algemene informatie U-2B Heard! voor uitgebreide informatie


Open chat