Wajong harmoniseren? Ja, maar mét perspectief!

Wethouder Everhardt verruilt Utrecht voor Amsterdam
16 oktober 2019
Werkt IJslands preventiemodel ook in Nederland?
24 oktober 2019

Dat het nodig is om een aantal onderdelen in de Wajong aan te pakken, is zeer wenselijk. Herziening van de studieregeling? Prima! Wajong als vangnet verbeteren? Ook in orde. Het wegnemen van verschillende inkomensregelingen ontneemt jonggehandicapten de mogelijkheid om een inkomen boven het wettelijk minimum loon (wml) te krijgen. Dat kan en moet echt anders, als het adagio ‘werk moet lonen’ wordt gehanteerd, zo meent de Landelijke Cliëntenraad (LCR) in reactie op het wetsvoorstel Wijziging van de Wajong dat komende week in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Groeien

‘Wajongers die inkomen hebben uit arbeid, moeten uit kunnen komen op minimaal het wml’, zegt LCR-voorzitter Amma Asante. ‘Ze moeten ook in inkomen kunnen groeien. Extraatjes kunnen houden! Dat kan allemaal met een paar eenvoudige ingrepen. Zorg dat bijvoorbeeld een wajongere die minder dan 20% van het wml verdient die inkomsten mag houden náást de uitkering. Ontwikkeling en een hoger loon moeten echt leiden tot een hoger inkomen. De garantieregeling voor Wajongeren die er met de nieuwe inkomensregels op achteruitgaan is geen garantieregeling.’

Overgangsregeling niet schrappen

In het voorstel staat verder dat de overgangsregeling voor iedereen die vóór 1980 is geboren wordt geschrapt. Het gaat om een klein aantal mensen (275). De gevolgen voor hen kunnen groot zijn als zij terugvallen.

Bron: LCR

Comments are closed.

Open chat